Ons buurtschap

Doelstelling

De hoofddoelstelling van Bloemencorso Buurtschap Oud Dommelen is jaarlijkse deelname aan het Valkenswaardse bloemencorso met een kwalitatief zo optimaal mogelijke corsowagen in de breedste zin des woords.
Hierbij moet men niet alleen denken aan een corsowagen, maar ook aan figuratie, muziek, toneel en ander randgebeuren mits dit een duidelijk toegevoegde waarde voor de wagen heeft.

Tevens stelt het buurtschap zich tot taak een bijdrage te leveren aan het uitdragen en versterken van de corsogedachte en corsogevoel onder de mensen waarbij gedacht kan worden aan bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten en het onderhouden van contacten met (buurt)bewoners, andere buurtschappen en verenigingen.

Bestuur

Remy Schellens: voorzitter
Rolf Rosenbrand: secretaris
Henriette Tijm: penningmeester
Michiel de Kort: lid
Roel Vissere: lid
Bas van Gerven: lid
Jules de Waal: lid
Elk bestuurslid is contactpersoon voor diverse commissies. Elke commissie beschikt over een draaiboek, budget en planning.

Commissies

Ontwerpclub: faciliteren en ondersteunen ontwerper
Figuranten: spel, figuratie en maken kleding
Bouw: begeleiden van de bouw wagen
Sponsoring: contacten met sponsoren, werven sponsors, sponsoracties
Public Relations: pers, wijkboekje, corsoperikelen
Karbeheer: onderhoud, inkoop en verkoop
Bloemen: transport, keuze, ruilen,
Materialen: onderhoud, inkoop, verkoop
Collecte: organisatie jaarlijkse collectie
Veldbeheer: onderhoud, overleg buurtschappen, verkoop bloemen, inkoop knollen/stekken.

 

 


 

Sponsors

Gouden buurtschapssteuntje

 

Zilveren buurtschapssteuntje

Autobedrijf Piet Bosmans
Daros metaal
Dierenkliniek Dommelen
Keersop Projectontwikkeling
Malpie Hoeve

Bronzen buurtschapssteuntje

Bommel Partycentrum
Daams Houthandel
Danstheater De Senaat
Dommelsche Watermolen
Duisenburgh
Familie Eric Ternatus
Familie M.P.F. De Nier
I Colors
Keurslager Verberne
Schellens Metaalbewerking
Schoonheidsstudio Essee

Voor vragen over sponsoring:
sponsoringouddommelen@gmail.com

Ook danken we de donateurs en buurtbewoners voor hun bijdrage!